top of page
Czy jesteś pochłonięty ogniem Boga? | Pastor Thabo Marais
01:08:03

Czy jesteś pochłonięty ogniem Boga? | Pastor Thabo Marais

Jesteśmy w serii kazań „W ogniu” Część 6 -------------------------------------- O NAS Wierzymy, że jesteśmy powołani, aby zmieniać świat, w którym żyjemy. W CRC staramy się stymulować wzrost naszych członków poprzez odpowiednie nauczanie, pełne pasji uwielbienie, troskliwą opiekę i interakcję w małych grupach (komórki domowe), umożliwiając członkom rozwijanie ich darów i talentów oraz zachęcając ich do pomagania innym. Jeśli szukasz kościoła, gdzie możesz doświadczyć miłości i zrealizować swój dany przez Boga potencjał, wierzymy, że znajdziesz dom w CRC. To jest wizja CRC Londyn, z pastorem Thabo jako głównym pastorem w Londynie. -------------------------------------- KOLEJNE KROKI Czy podjąłeś decyzję, aby podążać za Jezusem? Wypełnij poniższy formularz, abyśmy mogli pomóc ci w twojej dalszej drodze: https://www.crclondon.com/salvation Znajdź pobożną wspólnotę i dołącz do komórki domowej: https://www.crclondon.com/contact-us Dołącz do nas na jedno z naszych niedzielnych nabożeństw na żywo. Włącz się do wspólnoty, weź udział w uwielbieniu na żywo i usłysz potężne słowo od Boga. -------------------------------------- POZOSTAŃ W KONTAKCIE! Bądź na bieżąco ze wszystkimi rzeczami dotyczącymi CRC Londyn! Nasza strona: https://www.crclondon.com/ CRC Londyn na Facebooku: https://www.facebook.com/CRCLONDON/ CRC Londyn na Instagramie: https://www.instagram.com/crc_london/ CRC Londyn na TikTok: https://www.tiktok.com/@crclondon Napisz do nas: info@crclondon.com | media@crclondon.com -------------------------------------- OFIAROWANIE... Aby wspierać tę służbę i pomóc nam nadal docierać do ludzi na całym świecie, kliknij tutaj: https://www.crclondon.com/giving -------------------------------------- #crclondon #kościół #PastorThaboMarais #budowaniejednegokościoławwielumiejscach #crcmiejscenabyt ------------------------------ Budowanie Jednego Kościoła W Wielu Miejscach, Krajowo i Międzynarodowo...
Czy obejmujesz ogień? | Pastor Thabo Marais
01:19:15

Czy obejmujesz ogień? | Pastor Thabo Marais

Jesteśmy w serii kazań "W ogniu" Część 3 -------------------------------------- O NAS Wierzymy, że jesteśmy powołani, aby zmieniać świat, w którym żyjemy. W CRC dążymy do stymulowania wzrostu naszych członków poprzez odpowiednie nauczanie, pełne pasji uwielbienie, troskliwą opiekę i interakcję w małych grupach (domowych komórkach), uwalniając członków do działania w ich darach i talentach oraz zachęcając ich do wyjścia do innych. Jeśli szukasz kościoła, w którym możesz doświadczyć miłości i gdzie możesz zrealizować swój Boży potencjał, wierzymy, że znajdziesz dom w CRC. To jest wizja CRC London, Pastor Thabo jako starszy pastor w Londynie. -------------------------------------- KOLEJNE KROKI Czy podjąłeś decyzję, aby podążać za Jezusem? Wypełnij formularz poniżej, abyśmy mogli pomóc Ci na Twojej drodze: https://www.crclondon.com/salvation Znajdź Bożą wspólnotę i dołącz do domowej komórki: https://www.crclondon.com/contact-us Dołącz do nas na jednym z naszych niedzielnych spotkań na żywo. Zaangażuj się w wspólnotę, uczestnicz w uwielbieniu na żywo i usłysz potężne słowo od Boga. -------------------------------------- POZOSTAŃ W KONTAKCIE! Bądź na bieżąco ze wszystkim, co dotyczy CRC London! Nasza strona internetowa: https://www.crclondon.com/ CRC London Facebook: https://www.facebook.com/CRCLONDON/ CRC London Instagram: https://www.instagram.com/crc_london/ CRC London TikTok: https://www.tiktok.com/@crclondon Email: info@crclondon.com | media@crclondon.com -------------------------------------- DAWANIE... Aby wspierać tę służbę i pomagać nam nadal docierać do ludzi na całym świecie, kliknij tutaj: https://www.crclondon.com/giving -------------------------------------- #crclondon #kościół #PastorThaboMarais #budowaniejednegokościoławwieluwieksach #crcplacetobe ------------------------------ Budowanie Jednego Kościoła W Wielu Lokalizacjach, Krajowo i Międzynarodowo...
Różne rodzaje OGNIA w Biblii | Pastor Thabo Marais
01:10:17

Różne rodzaje OGNIA w Biblii | Pastor Thabo Marais

Jesteśmy w serii kazań "W Ogniu" Część 1 -------------------------------------- O NAS Wierzymy, że jesteśmy powołani, aby zmieniać świat, w którym żyjemy. W CRC dążymy do pobudzania wzrostu naszych członków poprzez odpowiednie nauczanie, gorliwe oddawanie czci, miłościową opiekę i interakcję w małych grupach (homecell), uwalniając członków do funkcjonowania w ich darach i talentach oraz zachęcając ich do dotarcia do innych. Jeśli szukasz kościoła, w którym możesz doświadczyć miłości i w którym możesz zrealizować swój Boży potencjał, ufamy, że znajdziesz dom w CRC. To wizja CRC London, Psa Thabo jako starszego pastora w Londynie. -------------------------------------- NASTĘPNE KROKI Czy podjąłeś decyzję, by iść za Jezusem? Wypełnij poniższy formularz, abyśmy mogli pomóc Ci w Twojej dalszej drodze: https://www.crclondon.com/salvation Znajdź boską wspólnotę i dołącz do Homecell: https://www.crclondon.com/contact-us Dołącz do nas na jedno z naszych żywych niedzielnych doświadczeń. Włącz się w społeczność, uczestnicz w żywym oddawaniu czci i wysłuchaj potężnego słowa od Boga. -------------------------------------- POZOSTAŃ PODŁĄCZONY! Bądź na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w CRC London! Nasza strona internetowa: https://www.crclondon.com/ CRC London Facebook: https://www.facebook.com/CRCLONDON/ CRC London Instagram: https://www.instagram.com/crc_london/ CRC London TikTok: https://www.tiktok.com/@crclondon Napisz do nas: info@crclondon.com | media@crclondon.com -------------------------------------- DOTACJE... Aby wesprzeć to dzieło i pomóc nam kontynuować dotarcie do ludzi na całym świecie, kliknij tutaj: https://www.crclondon.com/giving -------------------------------------- #crclondon #kościół #PastorThaboMarais #budowajedenkościółwielulokacjach #crctheplacetobe ------------------------------ Budowanie Jednego Kościoła w Wielu Lokacjach, Krajowo i Międzynarodowo...
Czy jesteś uzależniony od Jezusa? | Pastor Thabo Marais
01:17:30

Czy jesteś uzależniony od Jezusa? | Pastor Thabo Marais

Jesteśmy w serii kaznodziejstwa "Przelewanie" Część 07 Pastor Thabo bada koncepcję nadmiernego obecności Boga i błogosławieństw, sięgając po metaforę rzeki, która zalewa z nadmiernego miejsca. Wyjaśnia, że człowiek, z powodu grzechu, stał się skażonym istnieniem, powodując, że skażenie wylewa się z najgłębszej części człowieka do jego duszy i ciała. Jednak dzięki Jezusowi Chrystusowi, jednostki mogą urodzić się na nowo i stać się naczyniami wpływu Boga na ziemi, pozwalając swojemu duchowemu człowiekowi przelamywać i wpływać na świat. Pastor Thabo podkreśla znaczenie roli ludzkości w planie Boga, ponieważ władza Boga na ziemi zależy od człowieka. Jezus, jako Nieuszkodzony człowiek, pozwolił Bogu znów przepływać na świat, torując drogę wierzącym do przejścia od śmiertelnego do nieśmiertelnego stanu. Ostatecznym celem jest przekształcenie jednostek w istotę duchową, podkreślając znaczenie narodzin na nowo dla wejścia do królestwa Bożego. -------------------------------------- O NAS Wierzymy, że jesteśmy powołani, aby zmieniać świat, w którym żyjemy. W CRC staramy się stymulować wzrost naszych członków poprzez stosowną naukę, gorliwe oddawanie czci, miłość i małą grupową interakcję (komórki domowe), uwalniając członków do funkcjonowania w ich darach i talentach oraz zachęcając ich do kontaktu z innymi. Jeśli szukasz kościoła, w którym możesz doświadczyć miłości i gdzie możesz realizować swój Boży potencjał, ufamy, że znajdziesz dom w CRC. To jest wizja CRC London, Ps Thabo jako starszy Pastor w Londynie. -------------------------------------- NASTĘPNE KROKI Czy podjąłeś decyzję o podążaniu za Jezusem? Wypełnij formularz poniżej, abyśmy mogli pomóc Ci w Twojej dalszej podróży: https://www.crclondon.com/salvation Znajdź boską społeczność i dołącz do komórki domowej: https://www.crclondon.com/contact-us Dołącz do nas na jedno z naszych żywych niedzielnych doświadczeń. Włącz się do społeczności, uczestnicz w żywym oddawaniu czci i usłysz potężne słowo od Boga. -------------------------------------- BĄDŹ PODŁĄCZONY! Bądź na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w CRC London! Nasz serwis internetowy: https://www.crclondon.com/ CRC London Facebook: https://www.facebook.com/CRCLONDON/ CRC London Instagram: https://www.instagram.com/crc_london/ CRC London TikTok: https://www.tiktok.com/@crclondon Napisz do nas: info@crclondon.com | media@crclondon.com -------------------------------------- PODATKI... Aby wesprzeć tę posługę i pomóc nam nadal docierać do ludzi na całym świecie, kliknij tutaj: https://www.crclondon.com/giving -------------------------------------- #crclondon #church #PastorThaboMarais #buildingonechurchinmanylocations #crctheplacetobe ------------------------------ Budujemy jeden kościół w wielu miejscach, krajowo i międzynarodowo...
Jak odblokować przepełnienie? | Pastor Thabo Marais
01:13:01

Jak odblokować przepełnienie? | Pastor Thabo Marais

Jesteśmy w serii kazań "Przepełnienie" Część 05 Odrodzeni chrześcijanie są zachęcani do poszukiwania tego obfitującego życia duchowego i materialnego, które przemienia jednostki i szerzy ewangelię. Pastor Thabo wyjaśnia, że duchowe oderwanie ludzkości od Boga z powodu grzechu skutkowało śmiercią ludzkiego ducha, uniemożliwiając Bogu duchowe przelewanie się w ludzi, jak to było zamierzone. Jednakże, poprzez Jezusa Chrystusa, ludzie mogą być przywróceni do stanu duchowego, pozwalając Bogu przepływać przez nich i wypełnić przymierze przepełnienia wszelką pełnią i bogactwami Nieba. Pastor podkreśla znaczenie duchowego wzrostu, pozwalając duchowi przelewać się do duszy i ciała, oraz bycie uważnym i czujnym, aby przyjmować błogosławieństwa Boże. Pastor Thabo również zachęca wierzących do pozwolenia, by duch się powiększył i miał wpływ na innych, zamiast gromadzenia błogosławieństw dla siebie. -------------------------------------- O NAS Wierzymy, że jesteśmy powołani, aby zmieniać świat, w którym żyjemy. W CRC staramy się pobudzać wzrost wśród naszych członków poprzez odpowiednie nauczanie, gorliwe oddawanie czci, miłosną opiekę oraz interakcję w małych grupach (komórkach domowych), uwalniając członków do działania w swoich darach i talentach oraz zachęcając ich do kontaktu z innymi. Jeśli szukasz kościoła, w którym możesz doświadczyć miłości i spełnić swój boski potencjał, ufamy, że znajdziesz dom w CRC. Taka jest wizja CRC London, gdzie pastorem starszym w Londynie jest pastor Thabo. -------------------------------------- NASTĘPNE KROKI Czy podjąłeś decyzję, aby podążać za Jezusem? Wypełnij formularz poniżej, abyśmy mogli pomóc Ci w Twojej drodze naprzód: https://www.crclondon.com/salvation Znajdź Bożą społeczność i dołącz do komórki domowej: https://www.crclondon.com/contact-us Dołącz do nas na jedno z naszych niedzielnych doświadczeń na żywo. Włącz się w społeczność, zaangażuj się w żywe oddawanie czci i posłuchaj mocnego słowa od Boga. -------------------------------------- POZOSTAŃ Z NAMI W KONTAKCIE! Bądź na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w CRC London! Nasz serwis internetowy: https://www.crclondon.com/ CRC London na Facebooku: https://www.facebook.com/CRCLONDON/ CRC London na Instagramie: https://www.instagram.com/crc_london/ CRC London na TikToku: https://www.tiktok.com/@crclondon Napisz do nas: info@crclondon.com | media@crclondon.com -------------------------------------- DAROWIZNY... Aby wesprzeć to dzieło i pomóc nam wciąż dotrzeć do ludzi na całym świecie, kliknij tutaj: https://www.crclondon.com/giving -------------------------------------- #crclondon #kościół #PastorThaboMarais #budowaniekościoławieluzlokalizacjach #crcmiejscedobycia ------------------------------ Budowanie Jednego Kościoła W Wielu Lokalizacjach, Narodowo i Międzynarodowo...
Czy żyjesz w Nadmiarze? | Pastor Thabo Marais
01:14:28

Czy żyjesz w Nadmiarze? | Pastor Thabo Marais

Jesteśmy w serii kazań "Nadmiar" Część 03 Istota przebywania w "Nadmiarze" obfitości i mocy Boga jako chrześcijanin urodzony na nowo ma głębokie znaczenie. Ten koncept przekracza osobistą korzyść i ma na celu dzielenie się z innymi. Pastor Thabo zachęca słuchaczy do aktywnego dążenia do Nadmiaru, tym samym katalizując transformację w sobie, swoich zgromadzeniach i społeczeństwie poprzez transformacyjną siłę ewangelii. Korzystając z Przymierza Abrahama, Pastor podkreśla, że naszym celem jako chrześcijan urodzonych na nowo jest służenie jako kanały błogosławieństwa dla innych, odzwierciedlając obietnicę Boga dotyczącą uczynienia potomstwa Abrahama wielkim narodem. Nacisk kładziony jest na wykorzystanie zarówno materialnych, jak i duchowych błogosławieństw, aby podnieść i błogosławić innych, a nie gromadzić je dla osobistego zysku. Ostatecznym celem jest przelewanie się nieograniczoną miłością i łaską Boga, tym samym sprzyjając pozytywnym zmianom na świecie. W promowaniu tego stylu życia w Nadmiarze, przemawiający popiera cechy takie jak pokora, wrażliwość i naśladowanie duchowych mentorów. Śledząc ich przykłady, jednostki mogą pogłębić swoje połączenie z Bogiem i stać się naczyniami obfitych bogactw nieba na ziemi. -------------------------------------- O NAS Wierzymy, że jesteśmy wezwani, aby czynić różnicę w świecie, w którym żyjemy. W CRC staramy się stymulować wzrost naszych członków poprzez odpowiednie nauczanie, gorliwe uwielbienie, miłosną opiekę i interakcję w małych grupach (grupy domowe), uwalniając członków do działania w ich darach i talentach i zachęcając ich do sięgania po innych. Jeśli szukasz kościoła, w którym możesz doświadczyć miłości i w którym możesz zrealizować swój potencjał danego ci przez Boga, ufamy, że znajdziesz dom w CRC. Taki jest wizją CRC London, Ps Thabo jako starszego pastora w Londynie. -------------------------------------- NASTĘPNE KROKI Czy podjąłeś decyzję, aby podążać za Jezusem? Wypełnij formularz poniżej, abyśmy mogli pomóc Ci w Twojej dalszej podróży: https://www.crclondon.com/salvation Znajdź bożeską społeczność i dołącz do grupy domowej: https://www.crclondon.com/contact-us Dołącz do nas na jedno z naszych doświadczeń na żywo w niedzielę. Włącz się w społeczność, angażuj się w żywe uwielbienie i usłysz mocne słowo od Boga. -------------------------------------- POZOSTAŃ W KONTAKCIE! Pozostań na bieżąco z wszystkim, co dzieje się w CRC London! Nasza strona internetowa: https://www.crclondon.com/ CRC London na Facebooku: https://www.facebook.com/CRCLONDON/ CRC London na Instagramie: https://www.instagram.com/crc_london/ CRC London na TikToku: https://www.tiktok.com/@crclondon Napisz do nas: info@crclondon.com | media@crclondon.com -------------------------------------- WSPIERANIE... Aby wesprzeć to dzieło i pomóc nam nadal dotrzeć do ludzi na całym świecie, kliknij tutaj: https://www.crclondon.com/giving -------------------------------------- #crclondon #kościół #PastorThaboMarais #budowaniemikościoławwieluobiektach #crctheplacetobe ------------------------------ Budowanie Jednego Kościoła W Wielu Lokalizacjach, Narodowo i Międzynarodowo...
Co to jest Przelewanie się? | Pastor Thabo Marais
01:13:52

Co to jest Przelewanie się? | Pastor Thabo Marais

Jesteśmy w serii kaznodziejstwa "Przelewanie się" Część 01 Pastor Thabo podkreśla, że 2024 rok jest rokiem obfitości i przelewu dla ich ruchu i kościołów. Wyjaśnia, że każdy człowiek staje przed ograniczeniami i wyzwaniami z powodu grzechu, ale dzięki Jezusowi Chrystusowi ludzie mogą uzyskać dostęp do życia obfitości i wewnętrznej siły. Pojęcie przelewu oznacza być wypełnionym po brzegi i przelewać się, tak jak namaścienie Jezusa w życiu Jego wyznawców. Seria kazań ma na celu zgłębienie tematu przelewu, czerpiąc z Przymierza Abrahama z Bogiem. Bóg obiecał pobłogosławić Abrahama i uczynić go wielkim narodem oraz źródłem wielkiego dobra dla innych. Pastor Thabo zachęca do pozostawienia przeszłości i przyjęcia nowego życia oferowanego przez Jezusa. Używa metafory rzeki, aby zilustrować pojęcie przelewających się życi, podkreślając, że Bóg błogosławi nas, abyśmy mogli być błogosławieństwem dla innych. Pastor Thabo omawia również znaczenie przyjmowania duchowej strony Przymierza Boga i bycia związanych z życiem wiecznym. Zachęca do życia wypełnionego duchową obfitością Jezusa oraz do ważności chwalenia Boga i mając ufność w Jego obietnice. -------------------------------------- O NAS Wierzymy, że jesteśmy wezwani, aby zmienić świat, w którym żyjemy. W CRC dążymy do pobudzania wzrostu naszych członków poprzez odpowiednie nauczanie, gorliwe uwielbienie, miłość i interakcję w małych grupach (komórki domowe), poprzez uwalnianie członków do działania w ich darach i talentach oraz zachęcanie ich do dotarcia do innych. Jeśli szukasz kościoła, w którym możesz doświadczyć miłości i w którym możesz realizować swój Boży potencjał, ufamy, że znajdziesz dom w CRC. To wizja CRC Londyn, z pastorem Thabo jako starszym pastorem w Londynie. -------------------------------------- NASTĘPNE KROKI Czy podjąłeś decyzję o podążaniu za Jezusem? Wypełnij poniższy formularz, abyśmy mogli pomóc Ci w Twojej dalszej podróży: https://www.crclondon.com/salvation Znajdź Bożą społeczność i dołącz do Komórki Domowej: https://www.crclondon.com/contact-us Dołącz do nas na jednym z naszych żywych doświadczeń niedzielnych. Włącz się w społeczność, zaangażuj się w żywe uwielbienie i posłuchaj potężnego słowa od Boga. -------------------------------------- POZOSTAŃMY W KONTAKCIE! Bądź na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w CRC Londyn! Nasza strona internetowa: https://www.crclondon.com/ CRC Londyn Facebook: https://www.facebook.com/CRCLONDON/ CRC Londyn Instagram: https://www.instagram.com/crc_london/ CRC Londyn TikTok: https://www.tiktok.com/@crclondon Napisz do nas: info@crclondon.com | media@crclondon.com -------------------------------------- DAWANIE... Aby wesprzeć tę służbę i pomóc nam nadal dotrzeć do ludzi na całym świecie, kliknij tutaj: https://www.crclondon.com/giving -------------------------------------- #crclondon #church #PastorThaboMarais #buildingonechurchinmanylocations #crctheplacetobe ------------------------------ Budowanie Jednego Kościoła W Wielu Lokalizacjach, Narodowo i Międzynarodowo...
Przygotowanie się do walki | Pastor Thabo Marais
01:07:42

Przygotowanie się do walki | Pastor Thabo Marais

Jesteśmy w serii kaznodziejstwa "Gotowi do walki" Część 03 Pastor Thabo podkreśla znaczenie gotowości duchowej dla odrodzonych wierzących, akcentując, że wierzący służą w niewidocznej bitwie o ludzkie dusze przeciwko siłom duchowym. Pastor zachęca słuchaczy do przygotowania się fizycznie, mentalnie i emocjonalnie, skupiając się na zbawieniu, ubierając się w sprawiedliwość Bożą, studiując Biblię, modląc się skutecznie, wierząc w opiekę Bożą, dzieląc się ewangelią i angażując się w walkę duchową. Pastor Thabo dzieli się osobistym anekdotą dotyczącą spotkania z wojownikiem modlitewnym, który potrafił modlić się godzinami w zrozumieniu i w duchu, podkreślając ważność tego głębokiego połączenia modlitewnego. Ponadto Pastor podkreśla znaczenie uczestnictwa w kościele, studiowania Słowa Bożego i bycia uczniem przez namaścanych mężczyzn i kobiet Bożych w celu duchowego wzrostu. O NAS Wierzymy, że jesteśmy wezwani, aby sprawić różnicę w świecie, w którym żyjemy. W CRC staramy się stymulować wzrost wśród naszych członków poprzez odpowiednie nauczanie, gorliwe uwielbienie, kochającą opiekę i interakcje w małych grupach (komórkach domowych), uwalniając członków do funkcjonowania w ich darach i talentach oraz zachęcając ich do sięgania po innych. Jeśli szukasz kościoła, w którym możesz doświadczyć miłości i spełnić swój od Boga dany potencjał, ufamy, że znajdziesz dom w CRC. To jest wizja CRC London, z pastorem Thabo jako starszym pastorem w Londynie. NASTĘPNE KROKI Podjąłeś decyzję, aby iść za Jezusem? Wypełnij poniższy formularz, abyśmy mogli pomóc ci w twojej podróży: https://www.crclondon.com/salvation Znajdź boską społeczność i dołącz do komórki domowej: https://www.crclondon.com/contact-us Dołącz do nas na jednym z naszych żywych doświadczeń w niedzielę. Włącz się w społeczność, zaangażuj się w żywą adorację i posłuchaj potężnego słowa od Boga. POZOSTAŃ Z NAMI W KONTAKCIE! Bądź na bieżąco ze wszystkim, co dotyczy CRC London! Nasza strona internetowa: https://www.crclondon.com/ CRC London Facebook: / crclondon CRC London Instagram: / crc_london CRC London TikTok: / crclondon Skontaktuj się z nami mailowo: info@crclondon.com | media@crclondon.com WSPARCIE Aby wesprzeć to działanie i pomóc nam kontynuować dotarcie do ludzi na całym świecie, kliknij tutaj: https://www.crclondon.com/giving #crclondon #kościół #PastorThaboMarais #budowaniejednegokościołaawnielu miejscach #crctheplacetobe Budowanie Jednego Kościoła na Wielu Lokacjach, Krajowo i Międzynarodowo
bottom of page